طب الهی

طب ایرانی ؛ طب الهی و حکمی است

معجزه ای به نام ریوند

/ بازدید : ۸

به نام خدا


به فارسی ریوند نامند و آن بیخ ریباس است و بهترین او چینی است که سرخ مایل به زردی ثقیل الرّایحه باشد و بعد از آن قسم ترکی زعفرانی رنگ کم بو و بعد از آن خراسانی و زبونترین او زنجی سیاه برّاق صلب است و ریوند دواب خشبی کثیف می­باشد و بیخ ریباس آنچه قریب به ظاهر زمین است باریک و سیاه و غیر متشابه به ریوند است و چون بقدر دو سه زرع حفر نمایند ریوند ظاهر می­شود و مرکّب القوی می­باشد.

در اوّل دوم گرم و خشک و مسهل به عصر اخلاط غلیظه و رقیقه و خام و با قوّة قابضه و مقوّی قوّة جاذبة ‌جگر و پادزهر سموم بارده و مجفّف و محلّل و ملطّف و جالی و مدرّ بول و حیض و منضّج و مقطّع و مفتّح سدّة‌ جگر و سپرز و امعاء و مبرّد بالعرض به سبب شدّت تحلیل و جهت تنقیة امعاء و تحلیل نفخ او و انواع استسقاء و تخمه و مغص و ورم بارد احشاء و یرقان سددی و رفع اسهالی که از سدّة ماساریقا باشد و با گل سرخ و قوابض جهت اسهال دموی و بالخاصیه رافع تبها و حرارت غریبه است و جهت درد گرده (سنگ کلیه) و مثانه و رحم و خفقان و قرحة امعاء و نواصیر و بواسیر و تب ربع نافع و با جاوشیر و مطبوخ زبیب و بسفایج جهت قولنج سفلی و بلغمی و با آب پرسیاوشان جهت سنگ مثانه و با آب لسان الحمل جهت قطع نزف­الدّم و با هلیلة کابلی و غاریقون و صبر جهت تنقیة دماغ و انواع صداع بارده و صفراوی و شقیقه و فالج و دوار و کزاز و جنون و نزلات و با شراب ریحانی جهت فسخ عضل و عصب و سستی او و با طبیخ اسارون و قنطوریون جهت عرق­النّساء و تبهای بلغمی و ضعف مفاصل و درد او و با زرشک و صندل جهت ورم حارّ مزمن اعضای باطنی و مقوّی او و با انیسون جهت فواق و آروغ ترش و تمدّد تهیگاه و فتق و در دهن داشتن و آب او را فرو بردن جهت نفث­الدّم و سدّه و ورم سینه و ربو و بهر و طلای او جهت ضربه و سقطه و ضمادش با سرکه جهت کلف و قوبا و آثار ضربه  و با لعابها جهت ورم حارّة‌ مزمن و با قوابض جهت استحکام استخوان مخلوع و طلای او بین الکتفین جهت رفع خوف قلبی نافع و مضرّ سفل و مصلحش صمغ و گویند مضرّ مزاج اطفال و ضعفاست و شربتش تا دو درهم و بدلش در امراض معده و جگر یک وزن و نیم از گل سرخ و خمس او سنبل است و عصارة او که آب ریوند را جوشانیده باشند تا غلیظ شده باشد در عرض یک سال قویتر از اوست و ربّ ریوند که در دستورات مذکور است بهتر از عصارة ‌اوست.


برگرفته شده از تحفه حکیم مومن (تحفه المومنین) نوشته حکیم محمد مومن تنکابنی (ره)

......

پ. ن : ریوند یا راوند یکی از آبدست طبیب می باشد و گیاهی بسیار معجزه گر و بسیار پرکاربرد و موثر است که بسیار مورد علاقه من هستش

در چاقی های بلغمی بسیار استفاده بردم و خانمی را با دادن ریوند با توجه به شرایط مزاجی و اخلاطی در یک ماه سه سایز و چهار کیلو بدون ورزش و ر‍ژیم غذایی  کاهش وزن داد.

نویسنده : ۰ لایک:)
کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
About Me
بسم الله الرحمان الرحیم
از خداوند شفای عاجل طلب می کنم
برای شفای تمام مریضان عالم
به دست طبیبان مسلمان شیعه
متخصص در طب ایرانی اسلامی
*الهی امین یا رب العلمین *


طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان