طب الهی

طب ایرانی ؛ طب الهی و حکمی است

اصول ششگانه سلامت (4) خوردنی ها و آشامیدنی ها

/ بازدید : ۵۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

یکی از اصول هر طبی ؛ روش های پیشگیری از بیماری ها است. طب ایرانی در بین مکاتب طبی یکی از پیشرفته ترین روش های پیشگیری را دارا می باشد 

در این مقاله و مقالات بعدی به اصولی حفظ سلامتی (حفظ الصحه)

یا اصول ششگانه سلامت می پردازم

 

در ادامه مطلب انچه خواهید خوانند

بحث چهارم خوردنی ها و آشامیدنی ها

مباحث پیشین سته ضروریه را می توانید در به این ادرس مطالعه کنید


نویسنده : ۵ نظر ۲ لایک:) | | ادامه مطلب

منضج اخلاط

/ بازدید : ۲۸۲


 


 

منضج بلغم


بادیان 10 گرم، بادرنجبویه 10 گرم، انجیر خشک 25 گرم، گل قند عسلى 50 گرم‏


دستور مصرف: داروها را با 3 لیوان آب بجوشانید تا نیمى از آن بخار شود. صاف کنید


 قند را در آب دارو حل کرده و نیم گرم میل نمائید. این مقدار براى مصرف یک روز است.


 منضج بلغم‏


عنّاب 75گرم؛ شیرین بیان 60گرم ؛ سپستان 50گرم؛ گل گاوزبان 6گرم ، بادرنجبویه 6گرم ، 


اسطخودوس 6گرم ، پرسیاوش 6گرم ، بادیان 6گرم ، شاه‏تره 6گرم


دستور مصرف: داروها را با 3 لیوان آب بجوشانید تا نیمى از آن بخار شود. صاف کنید


قند را در آب دارو حل کرده و نیم گرم میل نمائید. این مقدار براى مصرف یک روز است.

 

منضج‏ سودا


اسطوخودوس 10 گرم، بادرنجبویه 10 گرم، گاوزبان10 گرم  ، پرسیاوشان10 گرم،


بادیان 10 گرم، شیرین بیان 10 گرم،


دستور مصرف: داروها را نیم‏کوب کرده همه را در دو بطرى آب بجوشانید


تا یک بطرى بماند صاف کرده و با قند سفید شیرین نمائید و نیم‏گرم صبح ناشتا میل کنید.

 

منضج سودا


سه‏پستان 10 گرم، عناب 10 گرم، گاوزبان 6 گرم، اسطوخودوس 6 گرم، پرسیاوش 6 گرم، 


بادیان 6 گرم، اصل السوس 9 گرم.


دستور مصرف: ادویه را نیم‏کوب کرده و در دو بطرى آب بجوشانید تا یک بطرى بماند.


 صاف کرده با قند یا ترنجبین شیرین نمائید.

 

منضج سودا


عنّاب 75گرم ؛ سپستان 50 گرم؛ گل گاوزبان5 گرم، بادرنجبویه5 گرم ، اسطخودوس5 گرم ، 


پرسیاوش5 گرم ، بادیان5 گرم ، شاه‏تره5 گرم ، شیرین بیان5 گرم


دستور مصرف: داروها را نیم‏کوب کرده همه را در دو بطرى آب بجوشانید تا یک بطرى بماند 


صاف کرده و با قند سفید شیرین نمائید و نیم‏گرم صبح ناشتا میل کنید.

 

منضج صفرا

 

بنفشه 10 گرم- گل سرخ 10 گرم- تخم کاسنى 5 گرم- آلوى بخارا 5 عدد- سه پستان 20 عدد


دستور مصرف: غیر از آلوى بخارا و سه پستان، کلیه داروها را نیمکوب کرده


 و سپس همراه با آلوى بخارا و سه ‏پستان در 3 لیوان آب بجوشانید تا 2 لیوان باقى بماند


 ، با شکر شیرین نموده وهمه آن را در یک روز صبح ناشتا بصورت نیمگرم میل نمائید.


منضج صفرا


تخم کاسنی 25 گرم- پرسیاوشان 25 گرم- زرشک ابی 25 گرم - بابونه25 گرم


بادرنجبویه 25 گرم - گل نیلوفر 25 گرم -عناب 25 گرم


دستور مصرف: داروها را نیم‏کوب کرده همه را در دو بطرى آب بجوشانید تا یک بطرى بماند 


صاف کرده و با قند سفید شیرین نمائید و نیم‏گرم صبح ناشتا میل کنید.


منضج دم


دم احتیاجی به منضج ندارد می توان مستقیم به مسهل پرداخت  با توجه به تشخیص


زالو یا فصد یا حجامت با از گیاهان استفاده کرد.

 

نویسنده : ۳ نظر ۲ لایک:) |

انا الله انا علیه راجعون

/ بازدید : ۱۹۱


نویسنده : ۰ نظر ۲ لایک:) |

ریحانه مومن

/ بازدید : ۲۱۷

یا دلیل المتحیرین


رسولُ اللّه خوبی ها فرمود

المَوتُ رَیحانَةُ المؤمنِ .


مرگ دسته گل خوشبوى مؤمن است .

کنزالعمّال : 42136 منتخب میزان الحکمة : 518

 

امیر دل ها فرمودند

در پاسخ به سؤالى درباره آمادگى براى مرگ  :

به جا آوردن واجبات و دورى کردن از حرام‏ها

و فرا گرفتن خوى هاى نیک . با رعایت این امور ،

دیگر آدمى را چه باک که او به سراغ مرگ رود

یا مرگ به سراغش آید .

سوگند به خدا ،

 که پسر ابى طالب را باکى نیست که خود به سراغ مرگ رود ،

یا مرگ به سراغ او آید .

أمالی الصدوق : 97 / 8 منتخب میزان الحکمة : 52

 


.............

+ حدیث ها از شهر حدیث برداشت شده 

 

نویسنده : ۴ نظر ۲ لایک:) |
About Me
بسم الله الرحمان الرحیم
از خداوند شفای عاجل طلب می کنم
برای شفای تمام مریضان عالم
به دست طبیبان مسلمان شیعه
متخصص در طب ایرانی اسلامی
*الهی امین یا رب العلمین *


طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان