طب الهی

طب ایرانی ؛ طب الهی و حکمی است

سو ء مزاج قلب

/ بازدید : ۱۶۷


هر گاه در اخلاط اربعه از مقدار طبعی نقصان افتد نخستین ضرر آن به قلب رسند


و او را از مزاج خویش بگرداند و چون مزاج قلب از حال طبعی بر گردد 


گاه باشد که  ضعف و انحلال در وقت پدید آید و ذوبانی که منسوب به اسباب بادیه سابقه نباشد


 لا حق گردد.                                   حکیم اعظم خان 

......................

نویسنده : ۰ نظر ۱ لایک:) |

عشق !!!!

/ بازدید : ۱۵۶

 

به نام دار دار هستی بخش  

 

بیماری جنون امیزی به نام عشق  در کتاب جامع الفواید در مورد این بیماری امده است

عشق مرضى است سوداوى شیبه بمالیخولیا که مردم لوند و بیکار را بواسطه کثرت اختلاط بجوانان و افراط فکر در حسن و شمایل ایشان عارض شود علامتش زردى روى و خشکى دهن و بیخوابى و کریه و آه و اختلاف نبض خاصه وقتى که معشوق را چند یا نام او را شنود رباعیّه‏

هرکس که براه صدق عاشق باشد

در طور و طریق عشق صادق باشد

نزدیک طبیب حاذق آن شیفته را

وصل است علاجى که موافق باشد

 

و اگر وصل میسر نشود کسان را برکمارند تا از معشوق سخنان زشت ناپسند که عاشق را از آن تنفّر حاصل شود روایت کنند یا عاشق را بقید تا هل مفید سازند که مباشرت و مجامعت مزیل عشق و دافع اندیشه معشوق است و قومى را این مرض حادث کردد که در آئینه صورت خوبان مشاهده جمال معنى کنند و جمعى را عارض شود.

نویسنده : ۱ نظر ۱ لایک:) |

خارش های بدن

/ بازدید : ۱۹۶

به نام خدا

 

مدتی است که افرادی که به مشکل خارش و گزش مقعد توسط  مردم افزایش یافته است

با تورقی که در اسباب و علایم در کتاب های حکما داشتم و مشاهدات بالینی خودم

دلایل را به این شرح یافتم .

-بیماری مغص که ناشی از اخلاط حار

-اخلاط بورقی 

-کرمهای که ایجاد خارش می کند

-زخم های که ایجاد شد

-شقاق و بواسیر در شرف ایجاد است


............

+چند سالی می شود شپش در سر مردمان ما افزایش چشم گیری یافته است

به قول برادر گرام در افغانستان به این وسعت نیست که در سر مردمان ما موج می زند

مخصوصا مدارس دخترانه که غوغای به پا کرده

اما هنر وزرات بهداشت با پیشنهادات بی نظیرش بماند برای حل این مشکل که اخر پیشنهادات نفتی است .


نویسنده : ۱ نظر ۲ لایک:) |

نکاتی از دیابت

/ بازدید : ۲۱۷

به نام خدا

 

دیابت با توجه به عوامل درونی و بیرونی مانند خشکی دهان یبوست وغیره می توان ان را  یک بیماری سوء مزاج  گرم تعریف کرد

در شرح حال بیماران دیابتی  دیده شده اغراض نفسانی وارده بر بیمار در برهه ی از زمان موجود بروز و یا تشدید این بیماری شده است

و از ان جایی که  یک  بیماری مشارکتی است با توجه شرح حال های بیماران می گوییم

 

در درمان دیابت به سه نکته اساسی باید توجه ویژه داشت 

1) روزانه پیاده روی و ورزش انجام شود

2) تقویت کبد و کلیه ها 

3) 


اما در منابع طب ایرانی در تعریف بیماری ذیابطیس آمده است البته همان طور که اساتید گوش زد کرده اند باید در بالین این موضوع بررسی بیشتر شود

"این، مرضى است که آب را چنانکه بیاشامد هم‏چنان به راه بول بیرون آید"

و در شرح علایم آمده است

"علامت او، عدم آثار حرارت است؛ مگر تشنگى که ذیابیطس اگرچه سرد بود خالى از تشنگى نباشد. و باید دانست که اگر برودت در گرده باشد فقط، تشنگى بیشتر بود نسبت بدان چه در تمام بدن برودت بود. و هر چون‏که باشد، تشنگى ذیابیطس بارد به تشنگى ذیابیطس حار هرگز نرسد"

 

بر گرفت شده از

طب اکبری نوشته حکیم ارزانی

تجربیات نویسنده

نویسنده : ۸ نظر ۳ لایک:) |

سوء مزاج های معده

/ بازدید : ۴۵۳
به نام خدا

در افتراق سوء مزاج های معده ریز نکاتی وجود دارد که اگر به ان ها توجه نشود امکان خطا در تشخیص نوع سوء مزاج وجود دارد ،
در این بخش به چند نکته مهم و اساسی اشاره می کنم .

سوزش فم معده در دو سوء مزاج ایجاد  می کند
الف) سوء مزاج سوداء  ب) سوء مزاج صفراء

روش تشخیص 
سوداء: این سوزش در هنگام گرسنگی  روی می دهد 
صفرا: این سوزش در هنگام پری معده روی می دهد
.....
تشنگی در دو سوء مزاج بوجود می آید 
الف)در سوء مزاج صفراء    ب)در  سوء مزاجب بلغم 

روش تشخیص 
صفرا: این تشنگی صادق است یکی از نشانه های مهم تلخی دهان در صبح ناشتا است ودیگر علایم سوء مراج صفرا می باشد 
بلغم:این تشنگی کاذب است که با نوشیدن یک لیوان اب ولرم این تنشنگی بر طرف می شود و دیگر روش تشخیص این سوء مزاج مشاهده علایم سوء مزاج بلغم در فرد است 
..........
تلخی دهان در دو سوء مزاج دیده می شود 
الف) صفراء     ب) سودا

صفرا : این تلخی بیشتر در بیمار حس می شود 
سودا: این تلخی در مقیاس کمتری نسبت به صفرا در دهان بیمار حس می شود 
.........
سوء مزاج دم در معده وجود ندارد .
.......
درد معده در  دو سوء مزاج صفرا و سودا وجود دارد .


نویسنده : ۳ نظر ۱ لایک:) |

روش های از درمان

/ بازدید : ۳۱۴

به نام خدا


1) در بین اخلاط ؛ خلط های سرد دیر درمان هستن

و در بین اخلاط سرد ابتدا سوداء و سپس بلغم قرار دارد .

خلط سودا به دلیل داشتن ماده عرضی دارای سنگینی مطلق است 

و دیر نضج است و بیمارهای امروز بیشتر از اخلاط سرد است 

صبر و حوصله و عدم عجله در بیماری های سرد باید مورد توجه بیماران باشد

در طب شیمیایی بیشتر بیماری ها در حد کنترل است که زود نتیجه حاصل می شود .


2) طب ایرانی درشاخه ای از فلسفه طبیعیات است که فلسفه طبیعیات خود شاخه از علم فلسفه است .

برای فهم زبان فنی طب ایرانی بر طالبان این علم واجب است 

 فلسفه بلاخص طبیعیات بداند .


نویسنده : ۰ نظر ۲ لایک:) |

ورم سرد معده از نگاه شیخ الاطباء

/ بازدید : ۴۹۳

یا دلیل المتحیرین

 پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی ص فرمودن معده خانه بیماری هاست 

شما بیمار قلبی دیابتی فشار خون و قص علی هذا  را نمی توانید پیدا کنید بیماری معده نداشته باشد 

دروازه بیماری معده است 

یکی از بیماری های معده ورم سرد بلغمی معده است که بسیار شایع شده است در جامعه ما حکیم توضیح جالبی دارد چرا این طور شده است 

توضیح این بخش را از کتاب قانون فی طب شیخ الاطباء حکیم بوعلی سینا انتخاب کردم 

ایشان فرموده اند 


منشأ ورم سرد بلغمى رطوبت، بدهضمى، کم‏ حرکتى و کم ورزش کردن و سایر چیزهایى است که ماده خلط رطوبى را در آوندهاى درونى و در غشاها تولید مى‏کنند و آشکار نیستند که سابقا اینها را شرح داده‏ایم.

نشانیهاى ورم سرد بلغمى در معده‏ اگر دیدى که بیمار، درد معده همیشگى و ثابت دارد و حتى در هنگام خوابیدن درد دست‏بردار نیست، و همراه درد تب، التهاب، وسوسه و اوهام نیست. و هرآنچه هست عبارت از: رنگ چهره توسى، آب دهن زیاد و رطوبى، تشنگى کم، بدهضمى و کم‏ اشتهایى است، بدان که معده به ورم بلغمى مبتلاست. از نشانیهاى دیگرى که ذکر شده‏ اند مى‏توانى دریابى که معده سوء مزاج تر دارد.

نویسنده : ۰ نظر ۱ لایک:) |

اخلاط سوخته

/ بازدید : ۳۰۰۶

هو النور


ما می دانیم کبد شاءنیت ساخت اخلاط بدن را دارد حال اگر خود اخلاط تعقیر ماهیت بدهند به آن اخلاط سوخته می گوییم ، اخلاط سوخته مانند سوخته دم ، سوخته صفرا ؛ 
سوخته بلغم و سوخته سودا  ؛ استاد احمدیه در کتاب شریف راز درمان که متن الکترونیکی این کتاب ها را در بخش منابع طب ایرانی می توانید بخوانید به زیبایی به توضیح
اخلاط سوخته پرداخته است 
که در ادامه می توانید این بخش از نوشته  استاد احمدیه را بخوانید 


         
         
نویسنده : ۲ نظر ۱ لایک:) | | ادامه مطلب
About Me
بسم الله الرحمان الرحیم
از خداوند شفای عاجل طلب می کنم
برای شفای تمام مریضان عالم
به دست طبیبان مسلمان شیعه
متخصص در طب ایرانی اسلامی
*الهی امین یا رب العلمین *


طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان